วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

ยินดีต้อนรับ ผอ.บริพัตรคนใหม่


ผอ.ชัยวัฒน์ ใจภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

http://www.boripat.ac.th/activity/well_poror/index.html รายละเอียด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น